top of page

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Adults/Children:  $10

Military: $9

Seniors: $9
Educators: $9

 Children under 12 months:  Free

Museums For All: $3

Weekday Member Admission

All Members: Free (Mon. - Fri.) 

Weekend Member Admission:

Adventurer/Explorer/Contributor Members: Free

Navigator Members: $5

DiSCOUNTS

  Մեծահասակներ/երեխաներ.  9,75 դոլար

Ռազմական:  8,75 դոլար

Ավագներ:  8,75 դոլար

  12 ամսականից փոքր երեխաներ.  Անվճար

CMOW շաբաթվա անդամներ.

Անվճար (երկուշաբթի - ուրբ.) և 1/2 հանգիստ հանգստյան օրերին

CMOW ACM/Anytime Անդամներ. Անվճար

ACM անդամներ. 1/2 զեղչ

ԶԵՂՉԵՐ

Ռազմական զեղչ է կիրառելի  յուրաքանչյուրին
վետերան կամ ակտիվ ռազմական
անձնակազմ
 
զինվորական նույնականացման հետ: Այն կհուշի ձեզ ընտրել սովորական տոմսերի, ավագների տոմսերի կամ զինվորական տոմսերի տարբերակը դուրսգրման ժամանակ:

Եթե ունեք գրադարանի կտրոն, անվճար մուտք կամ մուտքի տոմս, խնդրում ենք զանգահարել և ամրագրել հեռախոսով մեր աշխատանքային ժամերին:  

Մենք Մանկական թանգարանների ասոցիացիայի փոխադարձ ցանցի մասնակից անդամ ենք։
Մեկ այլ մանկական թանգարանի անդամ ունե՞ք: ACM անդամները կարող են անձամբ տոմսեր գնել կես գնով: Ժամանելուն պես ներկայացրեք անդամակցության ապացույցը ընդունարանի մոտ: Ստուգեք այստեղ ՝ տեսնելու համար, արդյոք դուք համապատասխանում եք մեր ACM զեղչին:

Եթե դուք գնում եք թանգարաններ բոլորի համար զեղչով տոմսեր SNAP կամ EBT քարտով, կարող եք անձամբ գնել ձեր տոմսերը՝ ժամանելուն պես $3-ով:  

Կտրոնները, որոնք ժամկետանց են եղել մեր փակման ժամանակ, երկարացվել են ժամկետի ավարտից վեց ամիս: Զանգահարեք մեզ, եթե լրացուցիչ հարցեր ունեք զեղչված ընդունելության վերաբերյալ:

If you have a library pass, guest pass, or valid coupon, you are able to present the pass during check-in at our Front Desk during operating hours on non-event days. Coupons that expired during our closure were extended six months from the expiration date. Give us a call if you have any additional questions about discounted admission. 

Discounts

ԺԱՄԵՐ 

SUMMER HOURS

Labor Day- Memorial Day

Memorial Day-Labor Day

    Աշխատանքային ժամեր. 

Երկուշաբթի օրերը
ՓԱԿ

երեքշաբթիից շաբաթ

9:00 - 17:00  
  
Կիրակի օրերը
13:00 - 17:00

Գրանցվեք մեր տեղեկագրին այս էջի ներքևում, որպեսզի բաց չթողնեք թարմացումը:

Monday through Saturday
9 AM - 5 PM 
   
Sundays
1:00 pm -5:00 pm

bottom of page