Astronaut

Երաժշտական մոլուցքի ճամբար

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԼԵԶՈՒ Է:

Երբևէ մտածե՞լ եք, որ լողավազանի լապշան, սպորտային գնդակներ, անձրևաջրեր և պարաշյուտներ կարող են երաժշտություն ստեղծել: Դե, նրանք կարող են: Այս սովորական առարկաները երաժշտական գործիքներ կդառնան Music Mania ճամբարի ընթացքում: Ճամբարականները պետք է ակնկալեն, որ շատ ակտիվ կլինեն, քանի որ մենք համատեղում ենք կարդիո ֆիթնեսը հուզիչ երաժշտության հետ ամբողջ աշխարհից: Երաժշտությունը բոցավառում է երեխայի զարգացման և հմտությունների բոլոր ոլորտները, ներառյալ ինտելեկտուալ, սոցիալ-էմոցիոնալ, շարժիչ, լեզվական և ընդհանուր գրագիտությունը: Այս ճամբարը վարում է Դարան՝ Music Bird Studios-ի սեփականատերը: Պատրաստվեք թափահարել, չխկչխկացնել և անցնել ձեր ճանապարհը դեպի հիանալի ժամանակ:

Այս ճամբարը խորհուրդ է տրվում 4-8 տարեկանների համար:

Համոզվեք, որ բաժանորդագրվեք մեր ամենշաբաթյա էլեկտրոնային տեղեկագրին՝ ճամբարի մեր բոլոր թարմացումներին հետևելու համար:

MEET THE CAMP EDUCATOR

Allison Brown.jpg

MISS ALLISON

Hello parents! I am SO excited to be teaching your children this week at summer camp! 

 

A little bit about myself: I attended the University of North Carolina at Wilmington for my undergraduate studies. I graduated in May of 2017 and received my Bachelors Degree in History and my Secondary Licensure for Education. I started my teaching career at South Brunswick High School in Southport, NC in August of 2017 as a Social Studies teacher. There, I also coach Basketball and Track, as well as lead Interact Club for the students. I have been working at the Children’s Museum since I was at UNCW and have fallen in love with the summer camp programs we have here at the museum! This will be my seventh year leading the camps and I have learned so much about teaching young children through this amazing opportunity. Every year we work to make your child’s experience more exciting, educational, and memorable! I look forward to meeting you and educating your children this week! Thank you for all of your continued support for the Children’s Museum of Wilmington! A fun fact about me is that I have been skydiving!