top of page

ՑՂՈՒՆ  ՃԱՄԲԱՐ

STEM ճամբարի ընթացքում մենք կսովորենք գիտության տարբեր ճյուղերի մասին, ինչպիսիք են քիմիան, ֆիզիկան, կենսաբանությունը և երկրային գիտությունները, բացի ինժեներական զվարճալի գործողություններ կատարելուց: Այս ճամբարի նպատակն է ճամբարականներին ուսուցանել STEM-ի կարևորության մասին՝ միաժամանակ զբաղվելով զվարճալի միջոցառումներով, որոնք կօգնեն ճամբարականներին պահպանել տեղեկատվությունը: STEM կրթությունն օգնում է երեխաներին դառնալ քննադատական մտածողներ՝ միաժամանակ խրախուսելով նրանց դառնալ ապագա նորարարներ:

Այս ճամբարը խորհուրդ է տրվում 5-8 տարեկանների համար:

Համոզվեք, որ բաժանորդագրվեք մեր ամենշաբաթյա էլեկտրոնային տեղեկագրին՝ ճամբարի մեր բոլոր թարմացումներին հետևելու համար:

Stock Promo Photos (23)_edited.jpg

MEET THE CAMP EDUCATOR

Allison Brown.jpg

MISS ALLISON

Hello parents! I am SO excited to be teaching your children this week at summer camp! 

 

A little bit about myself: I attended the University of North Carolina at Wilmington for my undergraduate studies. I graduated in May of 2017 and received my Bachelors Degree in History and my Secondary Licensure for Education. I started my teaching career at South Brunswick High School in Southport, NC in August of 2017 as a Social Studies teacher. There, I also coach Basketball and Track, as well as lead Interact Club for the students. I have been working at the Children’s Museum since I was at UNCW and have fallen in love with the summer camp programs we have here at the museum! This will be my seventh year leading the camps and I have learned so much about teaching young children through this amazing opportunity. Every year we work to make your child’s experience more exciting, educational, and memorable! I look forward to meeting you and educating your children this week! Thank you for all of your continued support for the Children’s Museum of Wilmington! A fun fact about me is that I have been skydiving!

bottom of page